Det finns ett tydligt behov av ett alternativ till flyg. Vi vill att alla ska kunna uppleva det fantastiska kulturutbud som Europa är, på ett hållbart och smidigt sätt.

Anton Trollbäck, VD, All Aboard

Vi står inför enorma utmaningar på grund av klimatkrisen, men att sluta uppleva världen är inte ett alternativ. Det är viktigt för att förstå andra kulturer, lära oss av varandra och bygga en hållbar värld tillsammans. Tåg är framtidens sätt att resa.

Anton Trollbäck